Pečen Kopun

Gostilna Šempeter s svojo ponudbo slovenske in lokalne hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V znak kvalitete in gostoljubja smo
pridobili pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

Gostilna Šempeter

Gostilna Šempeter s svojo ponudbo slovenske in lokalne hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V znak kvalitete in gostoljubja smo
pridobili pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

Bučkina juha

Gostilna Šempeter s svojo ponudbo slovenske in lokalne hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V znak kvalitete in gostoljubja smo
pridobili pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

Gostilna Šempeter

Gostilna Šempeter s svojo ponudbo slovenske in lokalne hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V znak kvalitete in gostoljubja smo
pridobili pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

Gostilna Šempeter - Pečen Kopun
Gostilna Šempeter - interier
Domača juha
Gostilna Šempeter

Gostilna Šempeter razvija Obsoteljsko in kozjansko kuhinjo.
Naša hišna posebnost so slastni kopuni.