Gostilna Šempeter - Pečen Kopun
Gostilna Šempeter - interier
Domača juha
Gostilna Šempeter

Gostilna Šempeter razvija Obsoteljsko in kozjansko kuhinjo.
Naša hišna posebnost so slastni kopuni.